Vuoden maisemateko 2017 Keski-Suomen voittaja on valittu

Usko Paananen Pihtiputaan Muurasjärven kylältä on voittanut Vuoden Maisemateon Keski-Suomessa julkaisullaan ”Alvajärven ja Muurasjärven perinnemyllyt”.

Tunnustus on myönnetty kiitokseksi arvokkaasta työstä kulttuuriympäristön hyväksi.

Paananen on koonnut julkaisun Pihtiputaan Alvajärven ja Muurasjärven alueen perinnemyllyistä haastattelemalla kyliltä noin neljääkymmentä ihmistä, joilla oli kytköksiä myllyihin. Paananen aloitti perinnemyllyjen selvittämiseen liittyvät työt 2011, kun hänen lapsuutensa koulutiellä sijainnut Majaniemen mylly Alvajärvellä vietiin Saarijärvelle museoon. Silloin myllyn historia herätti kylällä kiinnostusta alueen muistakin myllyistä ja Paananen lähti keräämään tietoja ylös alueen asukkailta.

Paananen on julkaissut kaksi 150 kpl painosta kirjasesta omakustanteisesti. Ensimmäisen painoksen kannustamana hän sai paljon lisää tietoja aiheesta ihmisiltä ja hän kokosi lisätiedot toiseen julkaisuun mukaan. Toinen painos on julkaistu 2016.

Julkaisussa on esitelty 23 myllyä kuvin ja tarinoineen. Lisäksi kaikki myllyt on merkitty tarkasti kartalle.

Keski-Suomen maisemateon valintaraatia sykähdytti yhden ihmisen niin iso ajallinen kuin rahallinenkin panostus asiaan. Tuulimyllyjä ei myöskään ole joka kylällä (ei uusia eikä vanhoja), joten julkaisu on tuonut esille alueen kulttuuriympäristön erityispiirteitä. Julkaisu sisältää arvokasta alueellista paikallishistoriaa, joka ilman julkaisua olisi jäänyt ajan myötä unholaan sukupolvien myötä.

Vuoden maisemateon voittaja julkaistiin 28.10.2017 Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten vuosikokouksessa, Äänekoskella.

Paananen edustaa Keski-Suomea valtakunnallisessa Vuoden maisemateko –kilpailussa, jonka voittaja valitaan marraskuun loppulla.

Jaa