Kädet multaan -hanke

Miksi lasten kädet on saatava multaan?

 
Ruokakasvatus on yhä tärkeämpää sillä:
 
  • tutkimusten mukaan suurella osalla alakoululaisista on heikko käsitys ruuantuotannosta.
  • lasten ja nuorten omakohtaiset kokemukset ruuan reitistä pellolta pöytään ovat vähäisiä maatilojen vähenemisen myötä.
  • ruuan arvostus ja ruokatottumukset syntyvät jo varhaisessa vaiheessa.

Ruoka- ja ympäristökasvatuksen toimenpiteet ovat konkreettinen, osallistava keino tukea ruuan arvostuksen ja aktiivisen ruokakansalaisuuden kehittymistä.

Lapset, lapsiperheet ja heidän parissaan työskentelevät ovat keskeinen väylä vaikuttaa tulevaisuuden ruokaosaamiseen ja ruokatajun kehittymiseen!
 
Kädet multaan – aktiivisen ruokakansalaisuuden toimintamalli varhaiskasvatukseen, kouluihin ja paikallisyhteisöihin -hanke on käynnistynyt. Meneillään on pilottivaihe.
 
Hankkeen päätavoitteena on kehittää käytännönläheinen ravinteiden kierrätystä lisäävä aktiivisen ruokakansalaisuuden toimintamalli varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja paikallisyhteisöihin, joka lisää:
  • ravinteiden kierrätystä ja vähentää ruokahävikkiä
  • ymmärrystä ruoantuotannosta ja kestävistä ruokavalinnoista
  • kasvisten ja kasvisruoan käyttöä sekä lasten luonto- ja maakontaktia. 

Tutustu hankkeen tavoitteisiin ja suunnitelmaan alla olevasta hanke-esittelystä (PDF). 

Lisätietoja: 
 
Marita Suontausta
Kehityspäällikkö
Ruoka, ravitsemus ja kotitalous
puh.040 526 4619
marita.suontausta(at)maajakotitalousnaiset.fi

 


Jaa

Palvelut