Eeva-Liisa Neuvonen

Eeva-Liisa Neuvonen
asiantuntija, luomu, kasvintuotanto, maisema-asiantuntija
Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Keski-Suomi
Kauppakatu 19 A, PL 112
40101
Jyväskylä

Toimin luomutuotannon asiantuntijana. Tehtäviini kuuluvat luomutilojen tuotannon suunnittelu, luomuun siirtymisen suunnittelu, luomuviljelijöiden kouluttaminen sekä kasvustokäynnit. Teen myös luomutarkastuksia sekä siemenviljelytarkastuksia. Minulla on myös oikeudet pitää kasvinsuojelukoulutuksia ja -tutkintoja.

Minut on hyväksytty Neuvo 2020 - maatilojen neuvontajärjestelmän asiantuntijaksi kokonaisuudessa luomu kasvintuotanto, luomu tuotantoeläimet, ympäristö sekä kasvinsuojelu ja kasvintuotantotilojen elintarvike- ja rehuhygienia.

Toimin Luomuliiketoiminnan kehittäminen Keski-Suomessa -hankkeessa peltokasvien koulutusosiossa.

Teen myös Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntijan sijaisuutta.

eeva-liisa.neuvonen@maajakotitalousnaiset.fi

Ota yhteyttä

Palvelut