Asiasanalla "Maisemasuunnittelu" merkitty sisältö

Hankkeet

  • Hankkeessa kehitetään toimintamalli ja ohjeistus siihen, miten rantojen kunnostusta lähdetään toteuttamaan yhdessä asukkaiden kanssa.

  • MAMA-hanke edistää maaseutumaiseman ominaispiirteiden ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa 1.2.13-31.12.14