Vuoden 2020 maisematekokilpailun Keski-Suomen voittaja

Vuoden 2020 maisematekokilpailun Keski-Suomen voittaja Petäjäveden vanhan kirkon säätiö

Vuoden maisemateko -kilpailu järjestettiin kuudetta kertaa. Tämän vuoden teemana kilpailussa on ”Niityn lumo”. Maakunnallinen voittaja pääsee kilpailemaan seuraavaksi valtakunnallisesta palkinnosta.

Kriteereinä voittajan valinnassa olivat erityisesti:
• Nostaa esille paikallisia lumo- ja kulttuuriympäristöarvoja.
• Lisää yhteisöllisyyttä ja edistää kohteen säilymistä tuleville sukupolville kestävällä tavalla.
• Lajisto on monipuolinen, aluetta hoidetaan ja kehitetään aktiivisesti.

Petäjäveden vanhan kirkon säätiön hoitama niittylaidun vanhan kirkon pihamaalla on laajalti tunnettu ja hyvässä jatkuvassa hoidossa. Hoidossa toteutuu myös hyvä yhteistyö alueen toimijoiden kesken. Niityn hoitoon on haettu myös tukea.

Hyvin tasaväkisen kilpailun ja erinomaisten ehdokkaiden takia raati haluaa antaa Kunniamaininnan Aatulan perinnemaisemalle (Äänekoski).
Raadin kommentteja Aatulasta.
• Aatulassa yhdistyvät harvinaisella tavalla hienon perinnebiotooppikokonaisuuden luonut historia ja pitkäjänteinen hoitotyö, jossa on haluttu keskittyä perinnebiotoop-piarvojen säilyttämiseen.
• Aatulan niittyjä ja muita tilan perinnebiotooppeja on hoidettu pitkään perinteisin menetelmin. Kohteella on useita harvinaisia kasvi- ja sienilajeja, sekä kaikkiaan yli 200 putkilokasvilajia. Kohteelle järjestetään mm. luonnonkukkapäiväretkiä ja se on ollut myös osana monia tutkimushankkeita. Omistaja ja alueen hoitaja pitävät kohdetta arvokkaana ja pyrkivät kehittämään sitä.
• On inventoitu valtakunnallisesti arvokkaaksi perinnemaisemaksi.

Lisäksi kilpailussa raatia sykähdytti pihaniityt, jotka ovat ihania esimerkkejä siitä arvokkaasta työstä, mitä jokainen omakotiasuja voi pihallaan tehdä. Onneksi näitä pieniäkin niittyjä on yhä enemmän.

Opetus ja kulttuuriministeriö tukee vuoden maisemateon valintaa. www.maaja-kotitalousnaiset.fi/vuodenmaisemateko #vuodenmaisemateko #niitynlumo

Lisätietoja: Paula Salonen, Maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija
Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Keski-Suomi
043 824 9641 paula.salonen@maajakotitalousnaiset.fi

Jaa