KOTO-hanke

KOTO-hanke (Keski-Suomen Maaseudun KOronasta TOipuminen) tukee maaseutuyrittäjiä ja maatilaliitännäisen yritystoiminnan kehittämistä. Koronaepidemiasta aiheutuvista talousvaikeuksista kärsivät yritykset voivat myös saada asiantuntija-apua väliaikaisen tuen hakemiseen.

Koto-hanke edesauttaa verkostojen ja yhteistyön syntymistä, mikä tukee sekä yrittäjien jaksamista että luo uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen. Uuden yritystoiminnan lisäksi maaseudulla tarvitaan panostuksia monialaisen yritystoiminnan kilpailukyvyn parantamiseksi.

Keski-Suomen Liiton myöntämän hankerahoituksen (Keski-Suomen kehittämisrahasto) ja Keski-Suomen maataloussäätiön avustuksen turvin asiantuntijapalvelua voidaan tarjota asiakkaalle maksutta maksimissaan yhden päivän verran.
Väliaikaisen tuen hakeminen

Maanantaista 18.5.2020 lähtien esim. erikoistuneet maatilat (alkutuotanto) ja maatilakytkentäiset yritykset ovat voineet hakea väliaikaista tukea koronaviruspandemiasta johtuviin talousvaikeuksiin. ProAgria Keski-Suomen asiantuntijat selvittävät kanssasi hakuperusteita ja auttavat sinua hakemaan tukea.

Sekä maatiloille että maatilakytkentäisille yrityksille suunnattu tuki on suuruudeltaan 5 000 - 10 000 €. Tuki kohdennetaan sellaisille yrityksille, joille on tullut tulonmenetyksiä koronapandemian vuoksi. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi ravintoloille lihaa myyvä tila tai ohjelma-/ruokapalveluja tarjoava yritys. Maatilakytkentäisellä yritystoiminnalla ei ole toimialarajoitusta metsä- ja kalataloutta lukuun ottamatta.

Maatilakytkentäisellä yrityksellä tarkoitetaan yritystoimintaa, jossa maatilan yhteydessä, saman Y-tunnuksen alla harjoitetaan muuta yritystoimintaa. Tukea voi saada myös maataloustuotteiden jalostusta ja myyntiä harjoittava alle 10 henkilöä työllistävä mikroyritys.

Tulonmenetykset osoitetaan esim. kirjanpidon kautta. Kustannuksissa voi ilmoittaa sekä toteutuneita että tulevia kustannuksia. Kustannukset ovat hyväksyttäviä enintään kuuden kuukauden pituiselta ajanjaksolta, joka on alkanut aikaisintaan 16.3.2020. Tuki on voimassa 31.12.2020 saakka.  Tukea maksetaan 80 % hyväksytyistä kustannuksista.

Hankehallinnoija: ProAgria Keski-Suomi ja Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset.

Hankeaika: 1.5. - 31.12.2020.

Hankkeen kokonaisrahoitus: 33 500 €

ProAgria Keski-Suomen asiantuntijat ovat palveluksessasi. Ota yhteyttä!

Eeva-Liisa Kivimäki, 040 576 8740, eeva-liisa.kivimaki@maajakotitalousnaiset.fi, hankevastaava

Mirja Pummila, 0400 932 054, mirja.pummila@maajakotitalousnaiset.fi

Hannu Laitinen, 0400 321 907, hannu.laitinen@proagria.fi


Jaa

Hanketoimijat