Ympäristösopimuksilla tukea luonnonlaidunten hoitoon

Luonnonlaitumille,   reunavyöhykkeille ja metsäsaarekkeille sekä arvokkaammille perinnebiotoopeille voi hakea saada Ympäristösopimuksella (Monimuotoisuuden ja maiseman edistämisen sopimus) tukea. 

Maataloustukien ohjelmakausi on vaihtumassa ja uusia ympäristösopimuksia pääsee hakemaan todennäköisesti keväällä 2023. Sitä ennen on hyvä aika tehdä suunnitelmat valmiiksi ja kartoittaa laitumien tukikelpoisuus NEUVO2020-palvelulla.

 

SUUNNITTELUPALVELU:

Neuvonnallinen maastokäynti (voidaan tehdä NEUVO2020-palvelulla)

  • Tukikelpoisuuden arviointi
  • Alueiden laajuuden määrittely
  • Kohteen ja arvojen määrittely

Hoitosuunnitelma tukihakemukseen (ei sisälly NEUVO-palveluun)

  • Kohteen kuvaus
  • Hoidon tavoitteet ja vaikutukset ympäristöön
  • Vuosittaiset hoito-ohjeet ja aikataulu
  • Kartat: Sijainti- ja suunnitelmakartat

Palvelu sisätää hakemuksen täytön opastusta ja yhteyden pidon tarvittaviin viranomaisiin.

 

Ota yhteyttä:

Paula Salonen

Maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija

Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Keski-Suomi

043 824 9641 

paula.salonen@maajakotitalousnaiset.fi

 

 

Jaa