Korkeilla kankailla, lehtoisilla rantamailla - Saarijärven reitin maisemanhoitosuunnitelma, Saarijärvi

Saarijärven reitti on yksi Keski-Suomen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista, jonka maisemassa keskeistä on viljelty kulttuuriympäristö vesireitin rannoilla ja näitä ympäröivät korkeat havupuumetsät.

Saarijärven reitille laadittiin vuoden 2014 aikana käytännönläheinen maisemanhoitosuunnitelma Mahdollisuutena maisema, MAMA -hankkeessa. Suunnitelman tavoitteena on auttaa alueen asukkaita tunnistamaan viljellyn kulttuurimaiseman ominaispiirteitä ja kannustaa hoitamaan niitä. Maaseudun kulttuurimaisema vaatii säilyäkseen jatkuvaa hoitoa tai muuten alueet kasvavat umpeen ja pitkään hoitohistoriaan sopeutunut lajisto häviää. Saarijärven reitin maisemanhoitosuunnitelmaan on sisällytetty 41 tilan alueelta yhteensä 57 erilaista hoitokohdetta. Lisäksi suunnitelmassa on kuvattu yleisesti alueen maisemarakennetta ja kulttuurihistoriaa sekä annettu yleisohjeita erilaisten kohdetyyppien hoitoon. Mahdollisuutena maisema, MAMA -hanke, on ylimaakunnallinen ja sen hallinnoijana toimii ProAgria Etelä-Savo/ Maa- ja kotitalousnaiset ja osatoteuttajina ProAgria Keski-Suomi/ Maa- ja kotitalousnaiset sekä Etelä-Savon ja Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset). Hankkeen toteuttamisaika on 1.2.2013–28.2.2015.
 

Jaa